Duluxe

Featured
Phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế 2 sao, dịch vụ làm buồng hằng ngày, hệ thống điện thoại IDD, máy...

Premium Room

Featured
Phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế 2 sao, dịch vụ làm buồng hằng ngày, hệ thống điện thoại IDD, máy...

Standar Double Window

Featured
Phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế 2 sao, dịch vụ làm buồng hằng ngày, hệ thống điện thoại IDD, máy...

Superior Room

Featured
Phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế 2 sao, dịch vụ làm buồng hằng ngày, hệ thống điện thoại IDD, máy...