Poll

How did you find this site? How did you find this site?
 
23%
 
23%
 
29%
 
23%

Newsletter

See our latest newsletter

Hệ thống khách sạn

Khách sạn Hoàng Ngọc

69 Tăng Bạt Hổ- Pleiku- Gia Lai
TP Pleiku Gia Lai Viet Nam

Telephone: (84 59) 3821569- 3825568
E-mail: khachsanhoangngoc.gialai@gmail.com

Cà phê Cỏ Tranh

69 Tăng Bạt Hổ- Pleiku- Gia Lai
TP Pleiku Gia Lai Viet Nam

Telephone: (84 59) 3821569- 3825568
E-mail: khachsanhoangngoc.gialai@gmail.com